champaign, illinois

jdd@jenniferdavisdesign.com

please email for a pdf resume